اخبار روز 1397/6/14
برگزاری چهارمین جلسه‌ی شورای راهبردی پروژه تکامل دوران اولیه کودکی برگزاری چهارمین جلسه‌ی شورای راهبردی پروژه تکامل دوران اولیه کودکی چهارمین جلسه‌ی شورای راهبردی با عنوان طرح توانمندسازی جامعه و همکاری بین بخشی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی در سالن اجتماعات بخشداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
نخستین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و ثبت احوال نخستین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و ثبت احوال نخستین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و ثبت احوال برگزار شد.