اخبار روز 1397/6/3
برگزاری جلسه تاثیر استقرار و کارایی  مرکز توسعه جامعه نگر غذا و تغذیه بر وضعیت مراجعه کنندگان به نظام جامع سلامت برگزاری جلسه تاثیر استقرار و کارایی مرکز توسعه جامعه نگر غذا و تغذیه بر وضعیت مراجعه کنندگان به نظام جامع سلامت جلسه تاثیر استقرار و کارایی مرکز توسعه جامعه نگر غذا بر وضعیت تغذیه مراجعه کنندگان به نظام جامع سلامت به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
سینما و اجتماعی شدن سلامت سینما و اجتماعی شدن سلامت برگزاری سومین جشنواره فیلم سلامت با شعار «سلامت برای همه؛ اجتماعی شدن سلامت» در حال برگزاری است.
برگزاری پانزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر برگزاری پانزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر پانزدهمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.