اخبار روز 1397/5/27
کارگاه جمع آوری کمک های مالی در سازمانهای مردم نهاد کارگاه جمع آوری کمک های مالی در سازمانهای مردم نهاد به گزارش معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، کارگاه دو روزه کارکنان سازمان های مردم نهاد با عنوان "جمع آوری کمکهای مالی در سازمانهای مردم نهاد" در روزهای 23 و 24 مرداد 97 در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
برنامه کارگاه های فرهنگی شهریور 97 برنامه کارگاه های فرهنگی شهریور 97 جدول دوره های آموزشی- فرهنگی شهریور ماه 1397 جهت استحضار اساتید محترم به شرح ذیل می باشد.