اخبار روز 1397/5/22
برگزاری دومین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری دومین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دومین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در سال 97 در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه‌ فرایند هماهنگی  پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه‌ فرایند هماهنگی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه‌ هماهنگی بین مدرسین آموزش طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری جلسه هماهنگی امور در بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان برگزاری جلسه هماهنگی امور در بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان جلسه هماهنگی امور در بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
الهی بودن ازدواج امیرمؤمنان و حضرت فاطمه علیهما السلام بر پایه منابع شیعه و اهل سنت الهی بودن ازدواج امیرمؤمنان و حضرت فاطمه علیهما السلام بر پایه منابع شیعه و اهل سنت نخستین روز از آخرین ماه سال قمری، سالروز پیوندی آسمانی است که دیگر هیچ گاه مانند آن در تاریخ تکرار نشد.