اخبار روز 1397/5/21
جلسه شورای ستاد فعالیت‌های جهادی در دانشگاه برگزار شد جلسه شورای ستاد فعالیت‌های جهادی در دانشگاه برگزار شد جلسه شورای ستاد فعالیت‌های جهادی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
تغییر محل  کارگاه آموزشی- فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی تغییر محل کارگاه آموزشی- فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی کارگاه آموزشی- فرهنگی ویژه اعضای هیأت علمی با عنوان "سواد رسانه ای با تأکید بر فضای مجازی" روز چهارشنبه 24/5/97 از ساعت 14 لغایت 17 در سالن G6 ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، طبقه همکف برگزار می گردد.
جلسه مشترک کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه جلسه مشترک کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه نشست مشترک کارشناسان امور فرهنگی و مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه هم اندیشی وتبادل نظردرخصوص تعیین اولویت های سلامت محلات برگزاری جلسه هم اندیشی وتبادل نظردرخصوص تعیین اولویت های سلامت محلات نشست مسئولین خانه های سلامت وشورایاری های منطقه 19 شهرداری تهران باحضورمدیرگروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی