اخبار روز 1397/5/17
برگزاری جلسه با رابطین خیرین و مسئولین مددکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری جلسه با رابطین خیرین و مسئولین مددکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه با رابطین خیرین و مسئولین مددکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
بازدید از بیمارستان یاس و آرش توسط معاونت اجتماعی فرهنگی بازدید از بیمارستان یاس و آرش توسط معاونت اجتماعی فرهنگی ، نهم و چهاردهم مرداد ماه 97 بازدید از بیمارستان های یاس و آرش با حضور مدیر بیمارستان ها انجام شد.
برگزاری سیزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر برگزاری سیزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر سیزدهمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.