اخبار روز 1397/5/13
برگزاری همایش سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزاری همایش سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش سلامت معنوی با سخنرانی دکتر اصغر قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.
جلسه هماهنگی ستاد فعالیتهای جهادی دانشگاه با معاونت بهداشت جلسه هماهنگی ستاد فعالیتهای جهادی دانشگاه با معاونت بهداشت جلسه هماهنگی ستاد فعالیتهای جهادی با معاونت بهداشت با حضور اعضا برگزار شد.