اخبار روز 1397/5/10
برگزاری جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی با حضور اعضاء در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری دوازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی برگزاری دوازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی دوازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت با عنوان "توسعه همه‌جانبه رشد و تکامل دوران کودکی" ECD توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای کمیته انطباق کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای کمیته انطباق اولین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزارشد.