اخبار روز 1397/5/7
جلسه بررسی وضعیت تفکیک زباله و زباله گردی در تهران جلسه بررسی وضعیت تفکیک زباله و زباله گردی در تهران بررسی وضعیت تفکیک زباله و زباله گردی در تهران در محل کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران برگزار شد.