اخبار روز 1397/5/6
برگزاری ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازدر معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزاری ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازدر معاونت اجتماعی و فرهنگی به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه روز سه شنبه 6مرداد 97 ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تشکیل شد.
نشست مشترک معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه نشست مشترک معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه نشست مشترک معاونت اجتماعی فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد
برگزاری ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار برگزاری ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار به همت دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار شد.