اخبار روز 1397/5/3
مجمع سلامت شهرستان ری تشکیل جلسه داد مجمع سلامت شهرستان ری تشکیل جلسه داد مجمع سلامت شهرستان ری با حضور مسئولین شهرستانی و دانشگاه در تاریخ دوشنبه اول مردادماه تشکیل جلسه داد.
برگزاری جلسه‌ شورای تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.