اخبار روز 1397/4/31
کارگاه بهبود راه های ارتباطی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد کارگاه بهبود راه های ارتباطی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد برگزاری کارگاه بهبود راه های ارتباطی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی
نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه تغییر محل برگزاری اردوهای جهادی از شهرستان‌ها به استان تهران و عملکرد ستاد اقامه نماز موردبررسی قرار گرفت.
نشست مشترک دفتر تعهد حرفه ای و معاونت اجتماعی فرهنگی نشست مشترک دفتر تعهد حرفه ای و معاونت اجتماعی فرهنگی نشست تعهد حرفه ای با هدف تعریف پروژه های مشترک و همکاری واحدهای دفتر تعهد حرفه ای و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دکتر سید علی جواد موسوی: مسئولین،مردم و پژوهشگران مخاطبین ما در سمپوزیم خودمراقبتی هستند دکتر سید علی جواد موسوی: مسئولین،مردم و پژوهشگران مخاطبین ما در سمپوزیم خودمراقبتی هستند در سمپوزیوم خودمراقبتی پژوهشگران، مردم و مسئولین مخاطبین ما هستند و انتظار داریم با برگزاری این همایش باعث ارتقا آگاهی سلامت جامعه شویم .