اخبار روز 1397/4/30
برگزاری یازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی برگزاری یازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی یازدهمین جلسه‌ آموزش رابطین سلامت با عنوان "توسعه همه‌جانبه رشد و تکامل دوران کودکی" ECD توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.