اخبار روز 1397/4/27
تقدیر ستاد اقامه نماز استان تهران از دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر ستاد اقامه نماز استان تهران از دانشگاه علوم پزشکی تهران ستاد اقامه نماز استان تهران فعالیت های ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی تهران را شایسته تقدیر ارزیابی کرد.
خادمان حرم شریف رضوی در بیمارستان امام (ره) و بیمارستان شریعتی خادمان حرم شریف رضوی در بیمارستان امام (ره) و بیمارستان شریعتی عطر خوش رضوی در بخش هایی از بیمارستان امام (ره) و بیمارستان شریعتی پیچید.
برگزاری جلسه ستاد توسعه و ترویج در دفتر  معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه ستاد توسعه و ترویج در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز روز سه شنبه 26 تیر با اکثریت اعضاء برگزار شد.