اخبار روز 1397/4/26
برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هم اندیشی اعتیاد شنبه 23 تیر ماه 97 در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.