اخبار روز 1397/4/23
سرپرست آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت: رعایت عدالت در تخصیص منابع در روند خودمراقبتی تاثیر بسزایی دارد سرپرست آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت: رعایت عدالت در تخصیص منابع در روند خودمراقبتی تاثیر بسزایی دارد باید به عدالت در تخصیص منابع توجه ویژه ای داشته باشیم. چرا که می تواند در جهت ارتقا سلامت موثر و مفید واقع شود.
برگزاری جلسه با موضوع بیمه بیماران فاقد هویت در دفتر معاون اجتماعی وزیر بهداشت برگزاری جلسه با موضوع بیمه بیماران فاقد هویت در دفتر معاون اجتماعی وزیر بهداشت دکتر رستمیان: برنامه ای عملیاتی و اجرایی در رابطه با درمان بیماران مجهول الهویه و یافتن مکانی پس از ترخیص برای آنها باید تهیه شود.
فراخوان جشنواره فیلم سلامت فراخوان جشنواره فیلم سلامت سومین جشنواره ملی فیلم سلامت از تاریخ ۱ تا ۵ شهریور ۹۷ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.
برگزاری کارگاه قرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی مرداد 97 برگزاری کارگاه قرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی مرداد 97 برنامه کارگاه های فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی به شرح ذیل می باشد.