اخبار روز 1397/4/20
برگزاری اردوی آموزشی زیارتی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری اردوی آموزشی زیارتی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی اردوی سه روزه آموزشی زیارتی به همت معاونت اجتماعی فرهنگی باحضور فعالان فرهنگی دانشگاه در مشهد مقدس برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه‌ عدالت در سلامت و شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزاری اولین جلسه‌ عدالت در سلامت و شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری اولین جلسه عدالت در سلامت و شاخص های تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد.