اخبار روز 1397/4/16
نشست معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه با روسای موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد منطقه اسلامشهر نشست معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه با روسای موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد منطقه اسلامشهر دعوت از سازمانهای مردم نهاد منطقه اسلامشهر به همکاری و تعامل با اجرای طرح تکامل کودکان ECD در منطقه چهاردانگه اسلامشهر