اخبار روز 1397/4/9
برگزاری  جلسه‌ی تعامل با شهرداری تهران برای سلامت استان برگزاری جلسه‌ی تعامل با شهرداری تهران برای سلامت استان جلسه‌ی تعامل با شهرداری تهران برای سلامت استان برگزار شد.
ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار برگزار می شود.
برگزاری اولین همایش دانشگاهی جشنواره بین اللمللی سیمرغ برگزاری اولین همایش دانشگاهی جشنواره بین اللمللی سیمرغ اولین همایش دانشگاهی جشنواره بین اللمللی سیمرغ به همت معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.