اخبار روز 1397/4/5
برگزاری همایش طنین نشاط در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری همایش طنین نشاط در دانشگاه علوم پزشکی تهران در این همایش، بر ایجاد راهکارهای مناسب برای توسعه نشاط در جامعه، توسعه مشارکت‌های مردمی، ارتقای سلامت کارکنان در محل کار، آموزش مهارت‌های اجتماعی و رعایت سبک زندگی سالم تأکید شد.