اخبار روز 1397/4/4
برگزاری جلسه‌ی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر برگزاری جلسه‌ی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر اولین جلسه‌ی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در دانشگاه در سال جاری با حضور معاون محترم اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
نشست مشترک اداره مشارکتهای اجتماعی دانشگاه با انجمن حمایت از کودکان کار نشست مشترک اداره مشارکتهای اجتماعی دانشگاه با انجمن حمایت از کودکان کار باقرزادی مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار : این عادی نیست که کودکی شیشه ماشین شما را پاک کند.
برگزاری جلسه  شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در روز سه شنبه 29 خرداد برگزار شد.