اخبار روز 1397/3/29
برگزاری کلاس آموزش مداحان توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری کلاس آموزش مداحان توسط معاونت اجتماعی فرهنگی دومین جلسه آموزش مداحان دانشگاه توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
مصاحبه با دکتر زهرا خزاعی پور در آستانه برگزاری ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار مصاحبه با دکتر زهرا خزاعی پور در آستانه برگزاری ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار دبیر علمی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار: جامعه باید برای دریافت آموزش های خودمراقبتی مطالبه گر باشند