اخبار روز 1397/3/18
برپایی ایستگاه صلواتی روز قدس توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برپایی ایستگاه صلواتی روز قدس توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دعوت از سمن خیریه های و کارکنان خود اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر راهپیمایان روز قدس کرد.