اخبار روز 1397/3/9
برگزاری دومین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزاری دومین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه دومین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری جلسه ی بازدید اداره سمن ها از موسسه حمایت از مجذومین برگزاری جلسه ی بازدید اداره سمن ها از موسسه حمایت از مجذومین اداره سمن های معاونت اجتماعی فرهنگی از موسسه حمایت از مجذومین بازدید کرد.
برگزاری  جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD برگزاری جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD جلسه‌ی هماهنگی بررسی فرایند با عنوان "توسعه همه‌جانبه دوران کودکی"توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.