اخبار روز 1397/2/30
بازدید واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی از بیمارستان فارابی بازدید واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی از بیمارستان فارابی واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی از بیمارستان فارابی بازدید کرد
برگزاری کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برگزاری کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها دکتر رضا بازرگان: ترس به‌عنوان عامل دو بیماری در فرزندان باعث دروغ و دورویی می شود.
نشست با مددکاران بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی نشست با مددکاران بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی نشستی با مددکاران بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه.