اخبار روز 1397/2/29
یک روز با موسسه خیریه نیکوکاران شریف یک روز با موسسه خیریه نیکوکاران شریف فقر فرهنگی و عدم آگاهی برخی از ساکنین مناطق جنوب شهر تهران در خصوص مسائل درمانی بهداشتی، دغدغه فکری خیلی از مسئولین و افراد دلسوز جامعه است.
بازدید از بیمارستان روزبه و امیراعلم  توسط معاونت اجتماعی فرهنگی بازدید از بیمارستان روزبه و امیراعلم توسط معاونت اجتماعی فرهنگی مدیر واحد مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی، از بیمارستان های روزبه و امیراعلم بازدید کرد.
برگزاری اولین جلسه آموزش مداحان دانشگاه در سال 97 برگزاری اولین جلسه آموزش مداحان دانشگاه در سال 97 اولین جلسه آموزش مداحان در سال 97 توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.