اخبار روز 1397/2/26
برگزاری هشتمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD برگزاری هشتمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD هشتمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت با عنوان "توسعه همه‌جانبه دوران کودکی"توسط معاونت اجتماعی فرهنگی در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
برگزاری سومین جلسه‌ی شورای راهبردی پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD برگزاری سومین جلسه‌ی شورای راهبردی پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD سومین جلسه‌ی شورای راهبردی با عنوان طرح توانمندسازی جامعه و همکاری بین بخشی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی در دفتر ریاست فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس برگزار شد اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس برگزار شد اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در سال 97 در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
سفری یک روزه به انجمن ام اس ایران همراه با دکتر محمد علی صحرائیان سفری یک روزه به انجمن ام اس ایران همراه با دکتر محمد علی صحرائیان با دکتر محمدعلی صحرائیان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن ام اس ایران و غلامحسین هوشمند مدیر عامل این انجمن گفتگو کردیم.
برگزاری جلسه بررسی برنامه عملیاتی امور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه بررسی برنامه عملیاتی امور فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی با نشست کارشناسان فرهنگی، برنامۀ عملیاتی امور فرهنگی تدوین شد.