اخبار روز 1397/2/19
اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزاری اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز توسط معاونت اجتماعی فرهنگی در سال 97
برگزاری هفتمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD برگزاری هفتمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت اسلام‌شهر برگزار شد.