اخبار روز 1397/2/17
بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت شهری خیر ساز در اسلامشهر بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت شهری خیر ساز در اسلامشهر دکتر سلمانی: ساکنین شهرستان اسلامشهر جزاقشار کم درآمد جامعه بشمار می آیند ولی همیشه در کار خیر پیش قدم بوده اند