اخبار روز 1397/2/10
برگزاری جلسه ستاد هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) برگزاری جلسه ستاد هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) برگزاری دومین جلسه هم اندیشی اعتیاد توسط معاونت اجتماعی فرهنگی در سال 97
لزوم توجه به جوانان در مواجهه با تفکرات انحرافی لزوم توجه به جوانان در مواجهه با تفکرات انحرافی برگزاری کارگاه شناخت عرفان ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی