اخبار روز 1397/2/3
وزیر بهداشت در نخستین مجمع سلامت استان تهران وزیر بهداشت در نخستین مجمع سلامت استان تهران وزیر بهداشت: کاستن تعداد ورودی بیماران با اجتماعی کردن سلامت، هنر است
نخستین مجمع سلامت استان تهران برگزار شد نخستین مجمع سلامت استان تهران برگزار شد نخستین مجمع ملی سلامت استان تهران، به منظور افزایش همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت و جلب مشارکت مردمی، با حضور استاندار، فرماندار، وزیر بهداشت و روسای سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در سالن همایش های رازی برگزار شد.
برنامه کارگاه های اردیبهشت 97 ویژه اساتید هیئت علمی برنامه کارگاه های اردیبهشت 97 ویژه اساتید هیئت علمی برنامه کارگاه های اردیبهشت 97 ویژه اعضای هیئت علمی به شرح زیر اعلام می گردد