اخبار روز 1397/2/1
هماهنگی جهت کار پرسنل معاونت اجتماعی فرهنگی د رمجمع سلامت استان تهران هماهنگی جهت کار پرسنل معاونت اجتماعی فرهنگی د رمجمع سلامت استان تهران جلسه هماهنگی و تعیین تقسیم کار پرسنل معاونت اجتماعی فرهنگی جهت برگزاری مجمع سلامت استان تهران برگزار شد.
اولین نشست کمیته علمی رویداد Startup Weekend سلامت الکترونیک در دانشکده مجازی برگزار شد اولین نشست کمیته علمی رویداد Startup Weekend سلامت الکترونیک در دانشکده مجازی برگزار شد دانشکده مجازی در راستای برگزاری اولین رویداد استارت آپ ویکند سلامت الکترونیک، نشست کمیته متخصصان و اعضای هیات علمی صنعت سلامت را با هدف معرفی برنامه، همفکری برای برگزاری رویداد آموزشی ـ تجربی و راه اندازی کسب و کارهای نوپای الکترونیکی در حوزه سلامت برگزار کرد.
نخستین مجمع سلامت استان تهران نخستین مجمع سلامت استان تهران برگزاری نخستین مجمع سلامت استان تهران توسط معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) در محل معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه هم اندیشی اعتیاد چهارشنبه 22 فروردین ماه 97 در محل دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری جلسه‌ی بررسی آسیب های سلامت روان و اجتماعی مرتبط با محیط های دانشجویی برگزاری جلسه‌ی بررسی آسیب های سلامت روان و اجتماعی مرتبط با محیط های دانشجویی جلسه هم اندیشی اعتیاد چهارشنبه 20 فروردین ماه 97 در محل دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.