اخبار روز 1397/1/22
سومین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل اطفال در شهرستان اسلامشهر سومین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل اطفال در شهرستان اسلامشهر برگزاری جلسه آموزش رابطین سلامت در شهرستان اسلامشهر توسط معاونت اجتماعی فرهنگی
دانشکده پرستاری مامایی پیشرو در حضور خیرین سلامت در دانشکده ها دانشکده پرستاری مامایی پیشرو در حضور خیرین سلامت در دانشکده ها حضور خیرین سلامت در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی
پیامبری از جانب ملکوت پیامبری از جانب ملکوت عید مبعث بر تمامی شیعیان جهان مبارک