اخبار روز 1397/1/21
کمک خیرین ایرانی به بیماران نیازمند از خارج از مرزها کمک خیرین ایرانی به بیماران نیازمند از خارج از مرزها صدای قلب محمد ماهان خیلی بلند نیست ولی هستند افرادی که که با صدای دل تپش های قلب این کودک بیمار 2.5 ساله را از دوردست ها می شنوند .......