اخبار روز 1397/1/18
پوشش جهانی بهداشت، شعار روز جهانی سلامت ۲۰۱۸ پوشش جهانی بهداشت، شعار روز جهانی سلامت ۲۰۱۸ روز جهانی سلامت امسال در حالی برگزار می شود که بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان بدون تحمل هزینه های زیاد مالی نمی توانند به خدمات ضروری بهداشتی دسترسی داشته باشند.