اخبار روز 1397/1/15
روز سلامتی روز سلامتی روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت هرسال در 7 آوریل مصادف با 18 فروردین است و هرسال شعار متفاوتی دارد.شعار سال 2017 برای روز سلامتی افسردگی است.
مشارکت دانشجویان در تامین هزینه‌های اردوی سفیران سلامت مشارکت دانشجویان در تامین هزینه‌های اردوی سفیران سلامت مسئول گروه جهادی سفیران سلامت گفت: هزینه خدمات دندانپزشکی بسیار بالاست اما گروه جهادی سفیران سلامت این خدمات را به صورت رایگان به مردم ارائه می‌دهد چراکه دانشجویان جهادگر نیز در تامین هزینه‌های این اردو مشارکت دارند.
اولین نشست ماهانه معاون و مدیرمولفه های اجتماعی و کارشناس مشارکت های اجتماعی در سال 97 اولین نشست ماهانه معاون و مدیرمولفه های اجتماعی و کارشناس مشارکت های اجتماعی در سال 97 اولین نشست ماهانه معاون اجتماعی فرهنگی و مدیرمولفه های اجتماعی موثربرسلامت و کارشناس مشارکت های اجتماعی در سال 97 در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.