اخبار روز 1396/12/23
برگزاری جلسه بررسی نیازهای واحدهای بهداشت و درمان  دانشگاه  با حضور خیر سلامت برگزاری جلسه بررسی نیازهای واحدهای بهداشت و درمان دانشگاه با حضور خیر سلامت جلسه ای باعنوان بررسی نیازهای واحدهای بهداشت و درمان دانشگاه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید.
آخرین جلسه کمیسیون آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی در سال 96 برگزار شد آخرین جلسه کمیسیون آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی در سال 96 برگزار شد برگزاری جلسه بررسی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دومین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل اطفال Eairly Childhood Development برگزار شد دومین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل اطفال Eairly Childhood Development برگزار شد دکترملک افضلی: ارزش اجرای برنامه تکامل همه جانبه کودک، مشارکت در تربیت نسل آینده کشور است