اخبار روز 1396/12/16
پنجمین جلسه HPH  در محل بیمارستان ضیائیان برگزار شد پنجمین جلسه HPH در محل بیمارستان ضیائیان برگزار شد برگزاری جلسه‌ ی (HPH ( Health Promoting Hospital با حضور جمعی از مدیران و مسئولان معاونت اجتماعی فرهنگی و بیمارستان ضیائیان در دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان.
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) روز مادر و روز زن مبارک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) روز مادر و روز زن مبارک پیامبر فرمود: بهترین زنان عالم چهار نفرند: مریم دختر عمران، فاطمه دختر محمد، خدیجه دختر خویلد و آسیه دختر فرعون،نیز فرمود: فاطمه از بهترین زنان بهشت است.