اخبار روز 1396/12/15
برگزاری همایش خیرین سلامت توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری همایش خیرین سلامت توسط معاونت اجتماعی فرهنگی همزمان با روز احسان و نیکورکاری، خیرین نمونه دانشگاه در پنجمین همایش خیرین سلامت مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
آخرین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام آخرین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام آخرین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در سال 96 با حضور حداکثری همکاران فرهنگی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار شد .