اخبار روز 1396/12/13
برگزاری کارگاه تبلور ایثار و شهادت (رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی) در حضور نیروی هوایی قهرمان برگزاری کارگاه تبلور ایثار و شهادت (رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی) در حضور نیروی هوایی قهرمان معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، میزبان خلبان آزاده دفاع مقدس، سردار اعظمی بود