اخبار روز 1396/12/9
برگزاری نشست مشترک معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه با رئیس دانشکده مجازی با تاکید بر مجازی سازی فرآیندهای اجتماعی ـ فرهنگی عرصه سلامت برگزاری نشست مشترک معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه با رئیس دانشکده مجازی با تاکید بر مجازی سازی فرآیندهای اجتماعی ـ فرهنگی عرصه سلامت دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در نشست مشترک با رئیس دانشکده مجازی، مجازی سازی فرآیندهای اجتماعی موثر بر سلامت را ضروری دانست.
گفتگو با دکتر رستمیان، معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در خصوص فعالیت‌هایی انجام شده در حوزه فرهنگی دانشجویان خارجی گفتگو با دکتر رستمیان، معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در خصوص فعالیت‌هایی انجام شده در حوزه فرهنگی دانشجویان خارجی دکتر رستمیان: جذب دانشجویان بین‌المللی و آشنایی آن‌ها با فرهنگ ایرانی و اسلامی بهترین تبلیغ برای دانشگاه است
جشنواره سلامت دهان و دندان برگزار شد جشنواره سلامت دهان و دندان برگزار شد جشنواره سلامت دهان و دندان با شعار دندان سالم، لبخند زیبا برگزار شد.