اخبار روز 1396/12/7
جلسه هم اندیشی مدیریت مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با مسئولین کانون های خیریه دانشجویی و جهادی جلسه هم اندیشی مدیریت مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با مسئولین کانون های خیریه دانشجویی و جهادی برگزاری جلسه هم اندیشی مدیریت مشارکت های مردمی بامسئولین کانون های خیریه دانشجویی در محل معاونت اجتماعی فرهنگی
احداث تعدادی نمازخانه در واحدهای مختلف دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی و رابطین احداث تعدادی نمازخانه در واحدهای مختلف دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی و رابطین به همت معاونت اجتماعی فرهنگی و رابطین فرهنگی مراکز مختلف، تعدادی نمازخانه در واحدهای مختلف احداث و تعدادی تجهیز شدند.
برگزاری کارگاه نقش انیمیشن های آموزشی در حوزه پزشکی و فرهنگ‌سازی سلامت برگزاری کارگاه نقش انیمیشن های آموزشی در حوزه پزشکی و فرهنگ‌سازی سلامت تأثیر پویانمایی در تفهیم آداب شهروندی و سلامت فردی، اجتماعی