اخبار روز 1396/12/5
بزگرای جلسه آموزشی مداحان دانشگاه به مناسبت ایام فاطمیه بزگرای جلسه آموزشی مداحان دانشگاه به مناسبت ایام فاطمیه جلسه آموزش مداحان باحضور جمعی از مداحان دانشگاه برگزار گردید.