اخبار روز 1396/11/21
کمک یکصدوپنجاه میلیارد ریالی یک خیر برای ساخت فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ضیائیان کمک یکصدوپنجاه میلیارد ریالی یک خیر برای ساخت فاز دوم مرکز آموزشی درمانی ضیائیان مراسم انعقاد تفاهم نامه عملیات اجرایی ساخت فاز دوم بیمارستان به مساحت 6000 هزار متر مربع شامل آنژیوگرافی، کت لب، CCU، ICU ، NICU، LDR ، اورژانس و ... با حضور یک خَیر روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶ در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.