اخبار روز 1396/11/18
سالگرد یوم الله 22 بهمن مبارک باد سالگرد یوم الله 22 بهمن مبارک باد امام خمینی (ره) از 22 بهمن همچون 15 خرداد، 17 شهریور، 12 فروردین و ... به عنوان «ایام الله » یاد کردند.