اخبار روز 1396/11/15
برگزاری کارگاه انقلاب اسلامی و تحولات منطقه و مسائل پیش رو برگزاری کارگاه انقلاب اسلامی و تحولات منطقه و مسائل پیش رو معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، میزبان حسن قشقاوی، مشاور وزیر امورخارجه، برای بررسی انقلاب اسلامی، تحولات منطقه و مسائل پیش رو بود.
تشکیل جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی، با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه تشکیل جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی، با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه جلسه ی مسئولین فرهنگی واحد های تابعه، در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.