اخبار روز 1396/11/14
برگزاری جلسه‌ ی ستادهای امربه‌ معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزاری جلسه‌ ی ستادهای امربه‌ معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، جلسه‌ی ستادهای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و امربه‌معروف و نهی از منکر را برگزار کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند ثبت مؤسسه خیریه بیمارستانی در مجتمع امام خمینی (ره) برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند ثبت مؤسسه خیریه بیمارستانی در مجتمع امام خمینی (ره) کارگاه آموزشی فرآیند ثبت مؤسسه خیریه بیمارستانی در مجتمع امام خمینی (ره) باحضور چند تن از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه برگزار شد.
نشست بیمارستان 170 تختخوابی الهام در منطقه کهریزک نشست بیمارستان 170 تختخوابی الهام در منطقه کهریزک نشست هم اندیشی ساخت بیمارستان خیریه الهام روز چهار شنبه 4/11/96 رأس ساعت 13در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید.