اخبار روز 1396/11/3
برگزاری هفتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء برگزاری هفتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء معاونت اجتماعی فرهنگی، میزبان هفتمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه بود
برگزاری کارگاه ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، با حضور استاد سعید ابوطالب برگزاری کارگاه ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، با حضور استاد سعید ابوطالب کارگاه فیلم مستند چیست، چرا ساخته می شود و چرا ببینیم، در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
برگزاری مراسم پاسداشت خیرین سازنده ICU ریه و قفسه صدری در مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) برگزاری مراسم پاسداشت خیرین سازنده ICU ریه و قفسه صدری در مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) مراسم پاسداشت خیرین ICU باحضور جمعی از مسئولین و خیرین و بیمار پیوند ریه برگزار گردید