اخبار روز 1396/10/11
برگزاری کارگاه انس با قرآن در محضر معصومین علیهم السلام با حضور دکتر محمد حسین نیکنام برگزاری کارگاه انس با قرآن در محضر معصومین علیهم السلام با حضور دکتر محمد حسین نیکنام با حضور مشاور محترم وزیر بهداشت، کارگاه ویژه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد