اخبار روز 1396/10/6
برگزاری سومین  جلسه‌ی HPH/Health Promoting Hospital برگزاری سومین جلسه‌ی HPH/Health Promoting Hospital سومین جلسه‌ی HPH در محل بیمارستان ضیائیان برگزار شد
برگزاری ششمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری ششمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ششمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد
برگزاری کارگاه ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزاری کارگاه ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزاری کارگاه ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با همکاری دفتر امور زنان